if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : เชิญชวนตำบลห้วยกระทิง นำสัตว์เลี้ยง แมว,สุนัข,และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนั

รายละเอียด :
    

 เชิญชวนตำบลห้วยกระทิง นำสัตว์เลี้ยง แมว,สุนัข,และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางครัฒน
วรขัตติยราชนารี

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง วันที่ 1 - 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง วันที่ 8 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกระทิง วันที่ 16 - 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง วันที่ 24 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

👉👉เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
👉👉ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
📌📌อย่าลืม....นำบัตรประชาชนและสัตว์เลี้ยง,แมว,สุนัข,
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของท่าน มารับบริการฉีดวัคซีนกับเรานะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564    อ่าน 622 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :