if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : องค์การบริหารส่ววนตำบลห้วยกระทิง ลงพื้นที่แจกทุนยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้านรายละเอียด :
    

 นำโดย นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง และเจ้าที่ อบต. ได้ลงพื้นที่แจกทุนยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :