if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 2562


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส "ครอบครัวใส่ใจ สังคมสูงวัย ไร้ความรุนแรง" โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ การเสวนา กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การแสดง เป็นต้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563    อ่าน 1245 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :