if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : โครงการสภาเด็กและเยาวชน 2562


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "พื้นที่สร้างสรรค์ อาสาสร้างสุข"

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :