if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ2562รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 4 - 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 อค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภพชีวิตเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส "ครอบครัวสัมพันธ์ สร้างสรรค์สขภาวะ" ประจำปีงบประมาณ2562 ณทามาร์ บีช รีสอร์ท ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2562    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :