if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา :: WWW.HUAIKRATING.GO.TH
   
 
 
 
 
 
กิจกรรม : ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

รายละเอียด :
    

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี และผู้นำชุมนกลุ่มต่างๆ ประชาชนและเยาวชน (ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2563    อ่าน 1226 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :