ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนพัฒนการศึกษา 2561-2565
  รายละเอียด :

                         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้ดำเนินการนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาทบทวนปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 534 คน