ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภ่่าษีที่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 การขยายเวลาการกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน