ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 89/2564
  รายละเอียด :

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 89/2564มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน