ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 มิ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธี้เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มิ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มิ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 มิ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบารู) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 พ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 พ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 พ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ทะเบียน กง 7960 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48