ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำวารสารถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 1/2 หน้าสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกัน และความความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โคโรนา 19) ในเด็กและผู้มีภาวะเสี่ยงในชุมชน หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (จัดซื้อถุงยังชีพ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 เม.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์แบหอ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 เม.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนนางา ปะจูซอรี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 เม.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บ้านเมาะเยาะ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท่อประปา PVC บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารกลุ่มสตรี บ้านเจาะกาดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านเมาะเยาะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 เม.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุท่อประปา PVC บ้านสลาแด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40