ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักเขต-บ้านบาตูฆอ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2563