ข่าว : ขอเชิญบุุคล นิติบุคคลที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ร่วมตแบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

รายละเอียด  : บุุคล นิติบุคคลที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ร่วมตแบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ประกาศเมื่อ :